Otsus: Üldhariduskoolide põhimääruste kehtetuks tunnistamine

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Otsus
Teema: Üldhariduskoolide põhimääruste kehtetuks tunnistamine
Reg. number: 305
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 04.12.2020
Jõustumise kp: 01.01.2021
Seosed: Tunnistab kehtetuks Tartu Linnavolikogu 14.04.2011 otsuse nr 179 ()

Tunnistab kehtetuks Tartu Linnavolikogu 14.04.2011 otsuse nr 181 ()
Tunnistab kehtetuks Tartu Linnavolikogu 14.04.2011 otsuse nr 183 ()
Tunnistab kehtetuks Tartu Linnavolikogu 14.04.2011 otsuse nr 187 ()
Tunnistab kehtetuks Tartu Linnavolikogu 14.04.2011 otsuse nr 195 ()
Tunnistab kehtetuks Tartu Linnavolikogu 14.04.2011 otsuse nr 197 () punkti 2
Tunnistab kehtetuks Tartu Linnavolikogu 12.05.2011 otsuse nr 215 ()
Tunnistab kehtetuks Tartu Linnavolikogu 14.02.2013 otsuse nr 452 ()
Tunnistab kehtetuks Tartu Linnavolikogu 13.06.2013 otsuse nr 491 ()
Tunnistab kehtetuks Tartu Linnavolikogu 27.06.2013 otsuse nr 508 ()

Eelnõu: Üldhariduskoolide põhimääruste kehtetuks tunnistamine
Failid: LVKO2020120400305.asice ( 71 kb )