27.06.2019 kell 15:00 - Tartu Raekoda

Istungi pidaja: Tartu Linnavolikogu
Istungi kuupäev: 27.06.2019
stungi kellaaeg: 15:00
Toimumise koht: Tartu Raekoda


Päevakord:

Jrk
PealkiriEttekandja
1.
Tartu linna 2018. a majandusaasta aruanne ja Tartu linna arengukava 2018. a ülesannete täitmise aruanneabilinnapea Monica Rand ja abilinnapea Reno Laidre, kaasettekandja revisjonikomisjoni esimees Kadri Leetmaa
2.
Informatsioon revisjonikomisjoni tööst 2018. aastalrevisjonikomisjoni esimees Kadri Leetmaa
3.
Linnavolikogu revisjonikomisjoni koosseisu muutminerevisjonikomisjoni esimees Kadri Leetmaa
4.
Tartu Linnavolikogu 14. septembri 2006. a määruse nr 37 "Tartu linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskirja ning Tartu linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskirja kinnitamine" muutmineabilinnapea Raimond Tamm, kaasettekandja majanduskomisjoni esimees Verni Loodmaa
5.
Loa andmine Tartu linna igapäevase majandamisega seotud perioodiliste teenuste tellimise riigihangete korraldamiseksabilinnapea Monica Rand, kaasettekandja linnavarakomisjoni esimees Rein Kokk
6.
Loa andmine põhikoolilõpetajatele esmaabi õpetamise riigihanke korraldamiseksabilinnapea Mihkel Lees, kaasettekandja sotsiaalkomisjoni esimees Vladimir Šokman
7.
Loa andmine vältimatu sotsiaalabi teenuse riigihanke korraldamiseksabilinnapea Mihkel Lees, kaasettekandja sotsiaalkomisjoni esimees Vladimir Šokman
8.
Loa andmine perekülastusteenuse riigihanke korraldamiseksabilinnapea Mihkel Lees, kaasettekandja sotsiaalkomisjoni esimees Vladimir Šokman
9.
Loa andmine erivajadusega laste tugiisikuteenuse riigihanke korraldamiseksabilinnapea Mihkel Lees, kaasettekandja sotsiaalkomisjoni esimees Vladimir Šokman
10.
Loa andmine erivajadusega lastele sotsiaaltransporditeenuse riigihanke korraldamiseksabilinnapea Mihkel Lees, kaasettekandja sotsiaalkomisjoni esimees Vladimir Šokman
11.
Loa andmine projektis "Kaasaegse õppekeskkonna loomine Tartu Kroonuaia Kooli õpilastele" osalemiseksabilinnapea Madis Lepajõe, kaasettekandja hariduskomisjoni esimees Triin Anette Kaasik
12.
Loa andmine projektis "Väikelahendused hariduslike erivajadustega õpilaste integreerimiseks tavakoolidesse Tartu linnas" osalemiseksabilinnapea Madis Lepajõe, kaasettekandja hariduskomisjoni esimees Triin Anette Kaasik
13.
Tartu Lasteaia Sipsik ning Tartu Lasteaia Triinu ja Taavi ümberkorraldamineabilinnapea Madis Lepajõe, kaasettekandja hariduskomisjoni esimees Triin Anette Kaasik
14.
Lai 27/29 krundi detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine Lai tn 29 krundi osasabilinnapea Reno Laidre, kaasettekandja arengu- ja planeerimiskomisjoni esimees Veljo Ipits
15.
Loa andmine kinnistu Narva mnt 101 võõrandamiseksabilinnapea Monica Rand, kaasettekandja linnavarakomisjoni esimees Rein Kokk
16.
Tartu linna arengukava 2018-2025 muutmisettepanekute heakskiitmine ja avalikule väljapanekule suunamineabilinnapea Monica Rand ja abilinnapea Reno Laidre, kaasettekandja rahanduskomisjoni esimees Toomas Kapp
17.
Projektide esitamine Tartumaa arengustrateegia tegevuskavasse 2019-2022abilinnapea Reno Laidre, kaasettekandja arengu- ja planeerimiskomisjoni esimees Veljo Ipits
18.
Tartu linna asustusüksuses kohanimede määramine ja tänava ruumikuju muutmineabilinnapea Reno Laidre, kaasettekandja kultuurikomisjoni esimees Nikolai Põdramägi
19.
Linnavolikogu linnavarakomisjoni koosseisu muuminelinnavarakomisjoni esimees Rein Kokk