Õigusakti eelnõu: Loa andmine Tartu linnale kuuluvate kinnisasjade vahetamiseks

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Otsus
Teema: Loa andmine Tartu linnale kuuluvate kinnisasjade vahetamiseks
Reg. number: LVK-O-0178
Seisund: Lõpetatud
Koostamise kp: 30.04.2019
Koostaja: Riina Jaani
Ettekandja: Reno Laidre
Esitab: linnavalitsus, 30.04.2019 istungi protokoll nr 29
Juhtiv komisjon: Linnavarakomisjon
Komisjonid: Arengu- ja planeerimiskomisjon
Seosed: Linnavalitsuses menetletud eelnõu:
Arengu- ja planeerimiskomisjoni protokoll nr 21:
Linnavarakomisjoni protokoll nr 15:
Õigusakt: Tartu Linnavolikogu 17.05.2019 otsus nr 158 "Loa andmine Tartu linnale kuuluvate kinnisasjade vahetamiseks"
Failid: Selli 24 asendiplaan.pdf ( 1575 kb )
Selli tn 26 asendiplaan.pdf ( 1599 kb )
T02618 krundijaotusplaan-28_Aardla tn 111.pdf ( 1701 kb )
Tartu_Linnavolikogu_Otsus_2019_LVK-O-0178.pdf ( 13 kb )
EELNÕU