Otsus: Rahinge küla asustusüksuses kohanime määramine

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Otsus
Teema: Rahinge küla asustusüksuses kohanime määramine
Reg. number: 145
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 21.03.2019
Eelnõu: Rahinge küla asustusüksuses kohanime määramine
Failid: Joosepi_tee.pdf ( 1679 kb )
LVKO2019032100145.bdoc ( 1758 kb )