Määrus: Tartu Lasteaed Naerumaa põhimäärus

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Tartu Lasteaed Naerumaa põhimäärus
Reg. number: 11
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 20.03.2014
Jõustumise kp: 01.08.2014
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Seosed: Tartu Linnavolikogu 24.04.2014 määrus nr 17 () muudab

Tartu Linnavolikogu 11.06.2020 määrus nr 98 () tunnistab kehtetuks

Eelnõu: Tartu Lasteaed Naerumaa põhimäärus
Failid: LVKM2014032000011.ddoc ( 69 kb )