13.09.2018 kell 15:00 - Tartu raekoda

Istungi pidaja: Tartu Linnavolikogu
Istungi kuupäev: 13.09.2018
stungi kellaaeg: 15:00
Toimumise koht: Tartu raekoda


Päevakord:

Jrk
PealkiriEttekandja
1.
Muudatused linnavolikogu fraktsioonideslinnavolikogu esimees Aadu Must
2.
Tartu Linnavalitsuse uue liikme kinnitaminelinnapea Urmas Klaas
3.
Turu, Vaba, Sassi ja Kuu tänavaga piiratud kvartali detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine Kuu tn 51 krundi osasabilinnapea Reno Laidre, kaasettekandja arengu- ja planeerimiskomisjoni liige Indrek Katušin
4.
Teguri 17 detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Teguri tn 19a kinnistu osasabilinnapea Reno Laidre, kaasettekandja arengu- ja planeerimiskomisjoni liige Indrek Katušin
5.
Tartu linna üldplaneeringu koostamise ja planeeringu elluviimisega kaasneva keskkonnamõju
strateegilise hindamise algatamine
abilinnapea Reno Laidre, kaasettekandja arengu- ja planeerimiskomisjoni liige Indrek Katušin
6.
Tartu linna 2018. a II lisaeelarve, 1.lugemineabilinnapea Monica Rand, kaasettekandja rahanduskomisjoni esimees Toomas Kapp
7.
Planeerimisseaduse sätete põhiseadusega vastuolus olevaks ja kehtetuks tunnistamise taotluslinnapea Urmas Klaas ja linnasekretär Jüri Mölder
8.
Lammi tn 17 kinnistuosa Tartu linnale omandamineabilinnapea Reno Laidre, kaasettekandja majanduskomisjoni esimees Verni Loodmaa
9.
Loa andmine Tartu linna tänavate säilitusremondi riigihanke korraldamiseksabilinnapea Raimond Tamm, kaasettekandja majanduskomisjoni esimees Verni Loodmaa
10.
Tartu Linnavolikogu 12. septembri 2013. a määruse nr 98 "Tartu linnavara eeskiri" muutmineabilinnapea Reno Laidre, kaasettekandja linnavarakomisjoni esimees Rein Kokk
11.
Loa andmine korporatsiooniga Fraternitas Liviensis üürilepingu sõlmimiseksabilinnapea Madis Lepajõe, kaasettekandja kultuurikomisjoni aseesimees Indrek Kalda
12.
Tartu Linnavolikogu 14. märtsi 2013. a määruse nr 87 "Heakorraeeskiri ja koormise kehtestamine" muutminelinnavolikogu liige Lemmit Kaplinski, kaasettekandjad abilinnapea Raimond Tamm ja majanduskomisjoni esimees Verni Loodmaa
13.
Tartu linna reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiriabilinnapea Raimond Tamm, kaasettekandja majanduskomisjoni esimees Verni Loodmaa
14.
Tartu linna asustusüksuses Ropka tööstuse linnaosas tänavatele nimede määramineabilinnapea Reno Laidre, kaasettekandja kultuurikomisjoni aseesimees Indrek Kalda
15.
Linnavolikogu majanduskomisjoni koossseisu muutminemajanduskomisjoni esimees Verni Loodmaa
16.
Linnavolikogu puidurafineerimistehase eriplaneeringu teemakomisjoni koosseisu muutminekomisjoni esimees Aadu Must
17.
Vastus arupärimisele Tartu taksonduse olukorrastabilinnapea Raimond Tamm