Õigusakti eelnõu: Linnavolikogu revisjonikomisjoni koosseisu muutmine

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Otsus
Teema: Linnavolikogu revisjonikomisjoni koosseisu muutmine
Reg. number: LVK-O-0174
Seisund: Lõpetatud
Koostamise kp: 29.04.2019
Koostaja: Ülle Saar
Ettekandja: revisjonikomisjoni esimees Kadri Leetmaa
Esitab: revisjonikomisjoni esimees Kadri Leetmaa
Juhtiv komisjon: Eestseisus
Seosed: Eestseisuse protokoll nr 25:
Õigusakt: Tartu Linnavolikogu 17.05.2019 otsus nr 165 "Linnavolikogu revisjonikomisjoni koosseisu muutmine"
Failid: Tartu_Linnavolikogu_Otsus_2019_LVK-O-0174.pdf ( 3 kb )
EELNÕU