16.05.2019 kell 15:00 - Tartu raekoda

Istungi pidaja: Tartu Linnavolikogu
Istungi kuupäev: 16.05.2019
stungi kellaaeg: 15:00
Toimumise koht: Tartu raekoda


Päevakord:

Jrk
PealkiriEttekandja
1.
Loa andmine Tartu linnale kuuluvate kinnisasjade võõrandamiseksabilinnapea Reno Laidre, kaasettekandja linnavarakomisjoni esimees Rein Kokk
2.
Loa andmine Tartu linnale kuuluvate kinnisasjade vahetamiseksabilinnapea Reno Laidre, kaasettekandja linnavarakomisjoni esimees Rein Kokk
3.
Loa andmine projektis "Biometaani kasutamine Tartu linnaliinibussides" osalemiseksabilinnapea Raimond Tamm, kaasettekandja majanduskomisjoni esimees Verni Loodmaa
4.
Loa andmine parkimise korraldamise tugiteenuste ostmise riigihanke korraldamiseksabilinnapea Raimond Tamm, kaasettekandja majanduskomisjoni esimees Verni Loodmaa
5.
Tartu Linnavolikogu 2. juuni 2011. a määruse nr 36 „Parkimistasu" muutmineabilinnapea Raimond Tamm, kaasettekandja rahanduskomisjoni esimees Toomas Kapp
6.
Loa andmine Aira Lõhmusega sõlmitud äriruumi üürilepingu pikendamiseksabilinnapea Madis Lepajõe, kaasettekandja linnavarakomisjoni esimees Rein Kokk
7.
Osaühingu Anne Saun lõpetamine ja Tartu Linnavalitsuse hallatava asutuse Anne Saun asutamineabilinnapea Monica Rand, kaasettekandja linnavarakomisjoni esimees Rein Kokk
8.
Sihtasutuse Tartu Sport ja Sihtasutuse Tähtvere Puhkepark lõpetamine ning Tartu Linnavalitsuse hallatava asutuse Tartu Sport asutamineabilinnapea Monica Rand, kaasettekandja linnavarakomisjoni esimees Rein Kokk
9.
Tartu linna 2019. aasta I lisaeelarve, 2.lugemineabilinnapea Monica Rand, kaasettekandja rahanduskomisjoni esimees Toomas Kapp
10.
Mittetulundusühingus Tartu Välismaalaste Teenuskeskus osaleminelinnapea Urmas Klaas, kaasettekandja majanduskomisjoni esimees Verni Loodmaa
11.
Linnavolikogu revisjonikomisjoni koosseisu muutminerevisjonikomisjoni esimees Kadri Leetmaa
12.
Tartu Linnamuuseumi põhimääruse kehtetuks tunnistamineabilinnapea Madis Lepajõe, kaasettekandja kultuurikomisjoni esimees Nikolai Põdramägi
13.
Eraüldhariduskooli toetusabilinnapea Madis Lepajõe, kaasettekandja hariduskomisjoni esimees Triin Anette Kaasik
14.
Tartu Linnavolikogu 25. juuni 2015. a määruse nr 77 "Noorsootöö projekti- ja programmitoetus" muutmineabilinnapea Madis Lepajõe, kaasettekandja hariduskomisjoni esimees Triin Anette Kaasik
15.
2019. aasta huvitegevuse ja huvihariduse toetusabilinnapea Madis Lepajõe, kaasettekandja hariduskomisjoni esimees Triin Anette Kaasik
16.
Huvihariduse stipendium 2019abilinnapea Madis Lepajõe, kaasettekandja hariduskomisjoni esimees Triin Anette Kaasik
17.
Linnavolikogu hariduskomisjoni koosseisu muutminehariduskomisjoni esimees Triin Anette Kaasik
18.
Linnavolikogu sotsiaalkomisjoni koosseisu muutminesotsiaalkomisjoni esimees Vladimir Šokman
19.
Linnavolikogu istungite kava 2019. a II poolaastallinnavolikogu esimees Aadu Must
20.
Ettepanek SA Tartu Kultuurkapital nõukogu liikmete nimetamisekslinnavolikogu esimees Aadu Must
21.
Vastus arupärimisele Raadi arendamise töögrupi kohtaabilinnapea Reno Laidre