Õigusakti eelnõu: Informatsioon miljööväärtuslike hoonestusalade kaitse- ja kasutustingimustest Tartu linna üldplaneeringus

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Informatsioon
Teema: Informatsioon miljööväärtuslike hoonestusalade kaitse- ja kasutustingimustest Tartu linna üldplaneeringus
Reg. number: LVK-I-0130
Seisund: Lõpetatud
Koostamise kp: 07.01.2021
Koostaja: Jaanika Koppel
Ettekandja: Indrek Ranniku
Esitab: linnavalitsus, 07.01.2021 istungi protokoll nr 2
Juhtiv komisjon: Arengu- ja planeerimiskomisjon
Seosed: Linnavalitsuses menetletud eelnõu:
Arengu- ja planeerimiskomisjoni protokoll nr 40:
Failid: Jaama mõisa peahoone tabeli vormis.pdf ( 413 kb )
Kuperjanovi 18a tabeli vormis.pdf ( 427 kb )
Pepleri 32 tabeli vormis.pdf ( 338 kb )
Ropka tabeli vormis.pdf ( 475 kb )
Tartu_Linnavolikogu_Informatsioon_2021_LVK-I-0130.pdf ( 86 kb )
36968226.pdf ( 387 kb )
71206131.pdf ( 498 kb )
47792570.pdf ( 497 kb )
EELNÕU