Määrus: Tartu Linnavolikogu 25. juuni 2015. a. määruse nr 85 "Ühistranspordi elektrooniline piletisüsteem" muutmine

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Tartu Linnavolikogu 25. juuni 2015. a. määruse nr 85 "Ühistranspordi elektrooniline piletisüsteem" muutmine
Reg. number: 80
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 20.06.2024
Jõustumise kp: 01.07.2024
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Seosed: Muudab Tartu Linnavolikogu 25.06.2015 määrust nr 85 ()
Eelnõu: Tartu Linnavolikogu 25. juuni 2015. a. määruse nr 85 "Ühistranspordi elektrooniline piletisüsteem" muutmine
Failid: LVKM2024062000080.asice ( 61 kb )


Sõidupileti liik
sõidupileti hind
Tartu+ kolmekümne päeva pilet
21,28