Korraldus: Sihtasutuse Tampere Maja nõukogu liikme volituste pikendamine

Akti väljaandja: Tartu Linnavalitsus
Akti liik: Korraldus
Teema: Sihtasutuse Tampere Maja nõukogu liikme volituste pikendamine
Reg. number: 1387
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 10.12.2019
Jõustumise kp: 10.12.2019
Seosed: Tartu Linnavalitsuse 21.04.2020 korraldus nr 441 () tunnistab kehtetuks
Eelnõu: Sihtasutuse Tampere Maja nõukogu liikme volituste pikendamine
Failid: LVK2019121001387.bdoc ( 20 kb )