Määrus: Tartu Linnavolikogu 20. märtsi 2014. a määruse nr 11 „Tartu Lasteaed Naerumaa põhimäärus” muutmine

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Tartu Linnavolikogu 20. märtsi 2014. a määruse nr 11 „Tartu Lasteaed Naerumaa põhimäärus” muutmine
Reg. number: 17
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 24.04.2014
Jõustumise kp: 25.04.2014
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Terviktekst
Seosed: Muudab Tartu Linnavolikogu 20.03.2014 määrust nr 11 ()
Eelnõu: Tartu Linnavolikogu 20. märtsi 2014. a määruse nr 11 „Tartu Lasteaed Naerumaa põhimäärus” muutmine
Failid: LVKM2014042400017.ddoc ( 29 kb )