Otsus: Tartu Linnavalitsuse hallatava asutuse Tartu Linnatransport asutamine

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Otsus
Teema: Tartu Linnavalitsuse hallatava asutuse Tartu Linnatransport asutamine
Reg. number: 140
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 21.02.2019
Jõustumise kp: 25.02.2019
Eelnõu: Tartu Linnavalitsuse hallatava asutuse Tartu Linnatransport asutamine
Failid: LVKO2019022100140.bdoc ( 77 kb )