Otsus: Loa andmine jäätmejaama haldamise riigihanke korraldamiseks

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Otsus
Teema: Loa andmine jäätmejaama haldamise riigihanke korraldamiseks
Reg. number: 219
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 23.01.2020
Jõustumise kp: 24.01.2020
Eelnõu: Loa andmine jäätmejaama haldamise riigihanke korraldamiseks
Failid: LVKO2020012300219.bdoc ( 13 kb )