Määrus: Tartu Linnavolikogu 11. oktoobri 2018. a määruse nr 39 "Tartu Linna Noortevolikogu asutamine, valimise kord ja tegutsemise alused" muutmine

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Tartu Linnavolikogu 11. oktoobri 2018. a määruse nr 39 "Tartu Linna Noortevolikogu asutamine, valimise kord ja tegutsemise alused" muutmine
Reg. number: 112
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 10.09.2020
Jõustumise kp: 21.09.2020
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Seosed: Muudab Tartu Linnavolikogu 11.10.2018 määrust nr 39 ()
Eelnõu: Tartu Linnavolikogu 11. oktoobri 2018. a määruse nr 39 "Tartu Linna Noortevolikogu asutamine, valimise kord ja tegutsemise alused" muutmine
Failid: LVKM2020091000112.bdoc ( 16 kb )