Protokoll: Sotsiaalkomisjoni koosolek

Asutuse nimetus: Tartu Linnavolikogu
Koosoleku pidaja: Sotsiaalkomisjon
Reg nr: 24
Kuupäev: 12.12.2019
Kellaaeg: 16:00 - 16:45
Toimumise koht: Tartu, raekoda
Juhataja: Vladimir Šokman
Protokollija: Ülle Saar
Osalejad: Vladimir Šokman, Eva Loskit, Jüri Kõre, Jüri Sasi, Senta-Ellinor Michelson, Aili Tuhkanen, Nadežda Aleksandrova, Aldo Kals, Oleg Nesterenko, elektrooniliselt Harri Jallajas, Ave-Gail Kaskla, Jaanika Aasav, Toomas Tein, Heljo Pikhof
Puudusid: Gaabriel Tavits
Kutsutud: abilinnapea Mihkel Lees, sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhataja asetäitja Tiina Kruuse, haridusosakonna juhataja Riho Raave
Seisund: Allkirjastatud
Sarja indeks: 1-3 Linnavolikogu alatiste komisjonide protokollid
Failid: LVK_SK_Protokoll_2019_00024.asice ( 24 kb )