Määrus: Tartumaa kultuuristrateegia 2025 heakskiitmine

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Tartumaa kultuuristrateegia 2025 heakskiitmine
Reg. number: 91
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 20.02.2020
Jõustumise kp: 29.02.2020
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Eelnõu: Tartumaa kultuuristrateegia 2025 heakskiitmine
Failid: LVKM2020022000091.bdoc ( 12 kb )