Õigusakti eelnõu: Tartu linna energia- ja kliimakava "Tartu energia 2030"

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Tartu linna energia- ja kliimakava "Tartu energia 2030"
Reg. number: LVK-M-0147
Seisund: Lõpetatud
Koostamise kp: 16.03.2021
Koostaja: Jaanus Tamm
Ettekandja: Raimond Tamm
Esitab: linnavalitsus, 16.03.2021 istungi protokoll nr 22
Juhtiv komisjon: Keskkonnakomisjon
Komisjonid: Arengu- ja planeerimiskomisjon
Majanduskomisjon
Rahanduskomisjon
Seosed: Linnavalitsuses menetletud eelnõu:
Arengu- ja planeerimiskomisjoni protokoll nr 42:
Keskkonnakomisjoni protokoll nr 11:
Majanduskomisjoni protokoll nr 49:
Rahanduskomisjoni protokoll nr 39:
Linnavalitsuse istungi protokoll nr 27 (punkt 5):
Õigusakt: Tartu Linnavolikogu 02.04.2021 määrus nr 132 "Tartu linna energia- ja kliimakava "Tartu energia 2030""
Failid: Lisa TLVK2021020900159.pdf ( 755 kb )
Tartu_Energia_2030 lõplik.pdf ( 2093 kb )
Lisa 2_Tartu jalgrattaliikluse strateegiline tegevuskava 2021.pdf ( 13964 kb )
Lisa 3_Regionaalne ühistransport_tegevuskava aruanne_Tartu_2021.pdf ( 8546 kb )
Tartu_Linnavolikogu_Maarus_2021_LVK-M-0147.pdf ( 74 kb )
Tartu_Energia_2030 _muudatustega.pdf ( 2093 kb )
EELNÕU