Otsus: Tartu Mänguasjamuuseumi põhimääruse kehtetuks tunnistamine

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Otsus
Teema: Tartu Mänguasjamuuseumi põhimääruse kehtetuks tunnistamine
Reg. number: 285
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 10.09.2020
Jõustumise kp: 01.10.2020
Seosed: Tunnistab kehtetuks Tartu Linnavolikogu 30.06.2011 otsuse nr 254 ()

Tunnistab kehtetuks Tartu Linnavolikogu 27.06.2013 otsuse nr 507 ()

Eelnõu: Tartu Mänguasjamuuseumi põhimääruse kehtetuks tunnistamine
Failid: LVKO2020091000285.bdoc ( 13 kb )