Määrus: Ilmatsalu Muusikakooli ja Tartu Lastekunstikooli põhimääruse kehtetuks tunnistamine

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Ilmatsalu Muusikakooli ja Tartu Lastekunstikooli põhimääruse kehtetuks tunnistamine
Reg. number: 49
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 20.12.2018
Jõustumise kp: 01.01.2019
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Terviktekst
Terviktekst
Seosed: Tunnistab kehtetuks Tartu Linnavolikogu 18.09.2014 määruse nr 40 ()
Eelnõu: Ilmatsalu Muusikakooli ja Tartu Lastekunstikooli põhimääruse kehtetuks tunnistamine
Failid: LVKM2018122000049.bdoc ( 82 kb )