07.10.2021 kell 15:00 - Tartu Ülikooli raamatukogu

Istungi pidaja: Tartu Linnavolikogu
Istungi kuupäev: 07.10.2021
stungi kellaaeg: 15:00
Toimumise koht: Tartu Ülikooli raamatukogu


Päevakord:

Jrk
PealkiriEttekandja
1.
Tartu 2024 põhiprogrammi esimese osa toetusSihtasutuse Tartu 2024 juhataja Kuldar Leis,
kaasettekandja rahanduskomisjoni esimees Toomas Kapp
2.
Loa andmine koostöölepingu sõlmimiseks MTÜga Tartu Juudi Kogukondabilinnapea Raimond Tamm,
kaasettekandja majanduskomisjoni esimees Verni Loodmaa
3.
Loa andmine projektis "Rohevesiniku kasutuselevõtt Tartu linna ühistranspordis" osalemiseksabilinnapea Raimond Tamm,
kaasettekandja keskkonnakomisjoni esimees Ott Maidre
4.
Loa andmine OÜga Lõuna Jää sõlmitud siseliuvälja kasutamise lepingu muutmiseksabilinnapea Asko Tamme,
kaasettekandja kultuurikomisjoni esimees Toomas Jürgenstein
5.
Tartu linna arengukava 2018-2025 ja eelarvestrateegia 2022-2025 uue redaktsiooni kinnitamineabilinnapea Reno Laidre,
kaasettekandja arengu- ja planeerimiskomisjoni esimees Veljo Ipits
6.
Tartu linna üldplaneeringu kehtestamineabilinnapea Reno Laidre,
kaasettekandja arengu- ja planeerimiskomisjoni esimees Veljo Ipits
7.
Tartu linna üldplaneeringu kehtestamisega seotud Tähtvere vallavolikogu määruste kehtetuks tunnistamineabilinnapea Reno Laidre,
kaasettekandja arengu- ja planeerimiskomisjoni esimees Veljo Ipits
8.
Tartu Linnavolikogu 16. mai 2019. a määruse nr 66 "Eraüldhariduskooli toetus" muutmineabilinnapea Asko Tamme,
kaasettekandja hariduskomisjoni esimees Piret Uluots
9.
Tartu Linnavolikogu 10. veebruari 2011. a määrus nr 31 "Hoolekogu moodustamise ja tegutsemise kord" kehtetuks tunnistamineabilinnapea Asko Tamme,
kaasettekandja hariduskomisjoni esimees Piret Uluots
10.
Tartu Linnavolikogu 10. septembri 2020. a määruse nr 110 "Asumiseltsi toetus" muutmineabilinnapea Asko Tamme,
kaasettekandja kultuurikomisjoni esimees Toomas Jürgenstein
11.
Ülesande andmine Tartu Linnavalitsusele rajada Tartu linna tänapäevased vehklemistingimusedvolikogu liige Jelena Frunze,
kaasettekandja abilinnapea Asko Tamme ja kultuurikomisjoni esimees Toomas Jürgenstein
12.
Tartu linna rahvaküsitluse korraldamineKeskerakonna fraktsiooni esimees Vladimir Šokman,
kaasettekandja linnavolikogu esimees Lemmit Kaplinski ja linnasekretär Jüri Mölder
13.
Projekti "Tartu linnas üksi jäänud vanemaealise kaasamise programm "Üheskoos üksinduse vastu"" raames teenuse osutamise kordabilinnapea Mihkel Lees,
kaasettekandja sotsiaalkomisjoni esimees Triin Anette Kaasik
14.
Tartu linna Vaksali linnaosas sillale nime määramineabilinnapea Reno Laidre,
kaasettekandja kultuurikomisjoni esimees Toomas Jürgenstein
15.
Tartu linna Ülejõe linnaosas kohanime määramineabilinnapea Reno Laidre,
kaasettekandja kultuurikomisjoni esimees Toomas Jürgenstein
16.
Tartu Linnavolikogu 2. juuli 2009. a määruse nr 120 "Linnavolikogu liikmetele tasu ja hüvituste maksmise kord" muutminelinnavolikogu esimees Lemmit Kaplinski
17.
Vastus Hannes Klaasi ja Tanel Teini arupärimisele südalinna kultuurikeskuse arhitektuurikonkursi korraldamisestlinnapea Urmas Klaas
18.
Vastus Jelena Frunze arupärimisele Tartu bussijaama linna infopunkti rajamisestabilinnapea Raimond Tamm
19.
Vastus Jelena Frunze arupärimisele Peetri 92 hoone (polgukirik) tulevikustabilinnapea Reno Laidre
20.
Kokkuvõte linnavolikogu ja komisjonide tööst 2017-2021linnavolikogu esimees Lemmit Kaplinski