Määrus: Tartu Linnavolikogu 15. juuli 2016. a määruse nr 118 "Spordi valdkonna toetused" muutmine

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Tartu Linnavolikogu 15. juuli 2016. a määruse nr 118 "Spordi valdkonna toetused" muutmine
Reg. number: 24
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 24.05.2018
Jõustumise kp: 01.06.2018
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Terviktekst
Seosed: Muudab Tartu Linnavolikogu 30.06.2016 määrust nr 118 ()
Eelnõu: Tartu Linnavolikogu 15. juuli 2016. a määruse nr 118 "Spordi valdkonna toetused" muutmine
Failid: LVKM2018052400024.bdoc ( 92 kb )