Määrus: Kultuuri-, spordi- ja noorsootööprojektidele toetuse andmise kord

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Kultuuri-, spordi- ja noorsootööprojektidele toetuse andmise kord
Reg. number: 12
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 10.06.2010
Jõustumise kp: 17.06.2010
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Seosed: Tartu Linnavolikogu 25.06.2015 määrus nr 77 () muudab

Tartu Linnavolikogu 30.06.2016 määrus nr 118 () muudab
Tartu Linnavolikogu 17.04.2019 määrus nr 59 () tunnistab kehtetuks

Eelnõu: Kultuuri-, spordi- ja noorsootööprojektidele toetuse andmise kord
Failid: lvk7m_0012.pdf ( 2559 kb )