Määrus: Tartu Lasteaed Kivike arengukava aastateks 2020 - 2023

Akti väljaandja: Tartu Linnavalitsus
Akti liik: Määrus
Teema: Tartu Lasteaed Kivike arengukava aastateks 2020 - 2023
Reg. number: 30
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 10.12.2019
Jõustumise kp: 15.12.2019
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Eelnõu: Tartu Lasteaed Kivike arengukava aastateks 2020 - 2023
Failid: LVM2019121000030.bdoc ( 894 kb )