Õigusakti eelnõu: Tartu Linnavolikogule otsuse "Ilmatsalu küla Kruusa ja Karjääri kinnistute ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine" eelnõu esitamine

Akti väljaandja: Tartu Linnavalitsus
Akti liik: Istungi protokolli kantav otsus
Teema: Tartu Linnavolikogule otsuse "Ilmatsalu küla Kruusa ja Karjääri kinnistute ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine" eelnõu esitamine
Reg. number: LV-IP-0007
Seisund: Lõpetatud
Koostamise kp: 09.01.2020
Koostaja: Liis Randmets
Ettekandja: Urmas Ahven
Failid: Kontaktvoondi_funktsionaalsed_ja_linnaehituslikud_seosed.pdf ( 878 kb )
Olemasolev_olukord.pdf ( 816 kb )
Situatsiooniskeem.pdf ( 2997 kb )
Pohijoonis.pdf ( 1070 kb )
Seletuskiri.pdf ( 232 kb )
3D.pdf ( 2859 kb )
EELNÕU