Otsus: Tartu linna eelarvestrateegia 2021-2024 heakskiitmine ja avalikule väljapanekule suunamine

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Otsus
Teema: Tartu linna eelarvestrateegia 2021-2024 heakskiitmine ja avalikule väljapanekule suunamine
Reg. number: 291
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 07.10.2020
Jõustumise kp: 08.10.2020
Eelnõu: Tartu linna eelarvestrateegia 2021-2024 heakskiitmine ja avalikule väljapanekule suunamine
Failid: Eelarvestrateegia aastateks 2021-2024.pdf ( 894 kb )
Tartu linna eelarvestrateegia 2021-2024 põhinäitajad.pdf ( 286 kb )
LVKO2020100700291.bdoc ( 1191 kb )