Õigusakti eelnõu: Informatsioon tehnotaristu üldistest asukohtadest ja rajamise ehituslikest tingimustest Tartu linna üldplaneeringus

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Informatsioon
Teema: Informatsioon tehnotaristu üldistest asukohtadest ja rajamise ehituslikest tingimustest Tartu linna üldplaneeringus
Reg. number: LVK-I-0131
Seisund: Lõpetatud
Koostamise kp: 07.01.2021
Koostaja: Jaanika Koppel
Ettekandja: Mati Raamat
Esitab: linnavalitsus, 07.01.2021 istungi protokoll nr 2
Juhtiv komisjon: Arengu- ja planeerimiskomisjon
Seosed: Linnavalitsuses menetletud eelnõu:
Arengu- ja planeerimiskomisjoni protokoll nr 40:
Failid: Tehnotaristu üldised asukohad2.pdf ( 923 kb )
Tartu_Linnavolikogu_Informatsioon_2021_LVK-I-0131.pdf ( 81 kb )
EELNÕU