Õigusakti eelnõu: Kinnisasja Sauna tn 5 Tartu linnale omandamine

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Otsus
Teema: Kinnisasja Sauna tn 5 Tartu linnale omandamine
Reg. number: LVK-O-0274
Seisund: Lõpetatud
Koostamise kp: 26.05.2020
Koostaja: Riina Jaani
Ettekandja: Reno Laidre
Esitab: linnavalitsus, 26.05.2020.a protokoll nr 47
Juhtiv komisjon: Keskkonnakomisjon
Komisjonid: Majanduskomisjon
Rahanduskomisjon
Seosed: Linnavalitsuses menetletud eelnõu:
Keskkonnakomisjoni protokoll nr 4:
Majanduskomisjoni protokoll nr 38:
Rahanduskomisjoni protokoll nr 31:
Õigusakt: Tartu Linnavolikogu 11.06.2020 otsus nr 256 "Kinnisasja Sauna tn 5 Tartu linnale omandamine"
Failid: MA_hindamisaruande_edastamine_Sauna tn5_0.pdf ( 227 kb )
KaardiTrükis20200519083545881.pdf ( 1376 kb )
mall_KeM_kiri_1.pdf ( 126 kb )
2004_8446_01_TRK_Sauna tn 5, Tartu linn, Tartumaa.pdf ( 1182 kb )
Tartu_Linnavolikogu_Otsus_2020_LVK-O-0274.pdf ( 20 kb )
EELNÕU