18.05.2023 kell 15:00 - Tartu Ülikooli Raamatukogu

Istungi pidaja: Tartu Linnavolikogu
Istungi kuupäev: 18.05.2023
stungi kellaaeg: 15:00
Toimumise koht: Tartu Ülikooli Raamatukogu


Päevakord:

Jrk
PealkiriEttekandja
1.
Tähe 135 detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamineabilinnapea Elo Kiivet,
kaasettekandja arengu- ja planeerimiskomisjoni esimees Veljo Ipits
2.
Tartu linna arengudokumentide koostamise kordabilinnapea Elo Kiivet,
kaasettekandja arengu- ja planeerimiskomisjoni esimees Veljo Ipits
3.
Tartu Linnavolikogu 30. juuni 2022. a määruse nr 27 "Noorsootöö valdkonna toetused" muutmineabilinnapea Lemmit Kaplinski,
kaasettekandja hariduskomisjoni esimees Lembit Kalev
4.
Loa andmine Capital Atlantic OÜga sõlmitud äriruumi üürilepingu muutmiseksabilinnapea Lemmit Kaplinski,
kaasettekandja hariduskomisjoni esimees Lembit Kalev
5.
Loa andmine Jaama 72c jäätmejaama haldamise riigihanke korraldamiseksabilinnapea Raimond Tamm,
kaasettekandja majanduskomisjoni aseesimees Pärtel Piirimäe
6.
Tartu Linnavolikogu 21. mai 2015. a määruse nr 71 "Koerte ja kasside pidamise eeskiri" muutmineabilinnapea Raimond Tamm,
kaasettekandja majanduskomisjoni aseesimees Pärtel Piirimäe
7.
Ühinemine konsortsiumiga Eesti Vesinikuorgabilinnapea Raimond Tamm,
kaasettekandja majanduskomisjoni aseesimees Pärtel Piirimäe
8.
Üldhooldusteenuse osutamise kordabilinnapea Lemmit Kaplinski,
kaasettekandja sotsiaalkomisjoni esimees Heljo Pikhof
9.
Tartu korterelamu rekonstrueerimise toetusabilinnapea Priit Humal,
kaasettekandja rahanduskomisjoni esimees Toomas Kapp
10.
Tartu linna Räni linnaosas planeeritavatele tänavatele nimede määramine ja tänavate ruumikuju muutmine, 1. lugemineabilinnapea Elo Kiivet,
kaasettekandja kultuurikomisjoni aseesimees Nikolai Põdramägi
11.
Arupärimine lumeladustamiskohtade heakorrastabilinnapea Raimond Tamm
12.
Arupärimine Tartu rattaringlusestabilinnapea Raimond Tamm