Otsus: Tartu Linnavalitsuse kinnitamine

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Otsus
Teema: Tartu Linnavalitsuse kinnitamine
Reg. number: 4
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 14.11.2017
Jõustumise kp: 15.11.2017
Eelnõu: Tartu Linnavalitsuse kinnitamine
Failid: LVKO2017111400004.bdoc ( 78 kb )