Õigusakti eelnõu: Tartu Linnavolikogu 30. juuni 2016. a määruse nr 115 "Tartu linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine" muutmine

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Tartu Linnavolikogu 30. juuni 2016. a määruse nr 115 "Tartu linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine" muutmine
Reg. number: LVK-M-0057
Seisund: Lõpetatud
Koostamise kp: 06.12.2018
Koostaja: Jüri-Ott Salm
Ettekandja: Jüri-Ott Salm
Esitab: Jüri-Ott Salm (VL Tartu Heaks), Peeter Laurson (Isamaa), Gea Kangilaski (SDE fraktsioon), Hannes Klaas (VL Tartu Eest), Indrek Särg (EKRE fraktsioon)
Juhtiv komisjon: Hariduskomisjon
Komisjonid: Rahanduskomisjon
Sotsiaalkomisjon
Seosed: Linnavalitsuse istungi protokoll nr 79 (punkt 33):
Hariduskomisjoni protokoll nr 15:
Sotsiaalkomisjoni protokoll nr 14:
Rahanduskomisjoni protokoll nr 14:
Failid: Tartu_Linnavolikogu_Maarus_2018_LVK-M-0057.pdf ( 93 kb )
Linnavalitsuse õiend.pdf ( 268 kb )
EELNÕU