07.10.2020 kell 15:00 - Tartu Ülikooli raamatukogu

Istungi pidaja: Tartu Linnavolikogu
Istungi kuupäev: 07.10.2020
stungi kellaaeg: 15:00
Toimumise koht: Tartu Ülikooli raamatukogu


Päevakord:

Jrk
PealkiriEttekandja
1.
Tartu Linnavolikogu 12. septembri 2013. a otsuse nr 525 "Tiigi Seltsimaja põhimäärus" kehtetuks tunnistamineabilinnapea Asko Tamme,
kaasettekandja kultuurikomisjoni esimees Toomas Jürgenstein
2.
Loa andmine nõustamisteenuse ostmise riigihanke korraldamiseksabilinnapea Mihkel Lees,
kaasettekandja sotsiaalkomisjoni esimees Triin Anette Kaasik
3.
Loa andmine perelepitusteenuse osutamise riigihanke korraldamiseksabilinnapea Mihkel Lees,
kaasettekandja sotsiaalkomisjoni esimees Triin Anette Kaasik
4.
Loa andmine erivajadustega lastele tugiisikuteenuse osutamise riigihanke korraldamiseksabilinnapea Mihkel Lees,
kaasettekandja sotsiaalkomisjoni esimees Triin Anette Kaasik
5.
Loa andmine erivajadustega lastele sotsiaaltransporditeenuse osutamise riigihanke korraldamiseksabilinnapea Mihkel Lees,
kaasettekandja sotsiaalkomisjoni esimees Triin Anette Kaasik
6.
Tartu linna eelarvestrateegia 2021-2024 heakskiitmine ja avalikule väljapanekule suunamineabilinnapea Gea Kangilaski,
kaasettekandja rahanduskomisjoni esimees Toomas Kapp
7.
Loa andmine kinnistu Staadioni 81 // 83 võõrandamiseksabilinnapea Gea Kangilaski,
kaasettekandja rahanduskomisjoni esimees Toomas Kapp
8.
Loa andmine Tartu linnale kuuluvate kinnisasjade Suure-Jorro ja Kikkapalo võõrandamiseksabilinnapea Reno Laidre,
kaasettekandja rahanduskomisjoni esimees Toomas Kapp
9.
Linnavolikogu kultuurikomisjoni koosseisu muutminekultuurikomisjoni esimees Toomas Jürgenstein
10.
Linnavolikogu sotsiaalkomisjoni esimehe ja aseesimehe valiminelinnavolikogu esimees Lemmit Kaplinski
11.
Linnavolikogu istungite ajakava 2021. aastallinnavolikogu esimees Lemmit Kaplinski
12.
Vastus arupärimisele Tartusse planeeritava ohtlike jäätmete põletamise tehase kohtalinnapea Urmas Klaas
13.
Vastus arupärimisele Tartu logo kasutuskorra kohtalinnapea Urmas Klaas
14.
Linnavolikogu sotsiaalkomisjoni koosseisu kinnitaminesotsiaalkomisjoni esimees