15.09.2022 kell 15:00 - Tartu Ülikooli Raamatukogu

Istungi pidaja: Tartu Linnavolikogu
Istungi kuupäev: 15.09.2022
stungi kellaaeg: 15:00
Toimumise koht: Tartu Ülikooli Raamatukogu


Päevakord:

Jrk
PealkiriEttekandja
1.
Muudatus linnavolikogu Isamaa Erakonna fraktsioonisIsamaa Erakonna fraktsiooni esimees Kaspar Kokk
2.
Linnavolikogu esimehe valiminelinnavolikogu aseesimees Reno Laidre
3.
Linnavolikogu esimehele hüvituse määramineReformierakonna fraktsiooni aseesimees Toomas Kapp
4.
Linnavolikogu revisjonikomisjoni liikme valiminerevisjonikomisjoni esimees Silver Kuusik
5.
Tartu Ülikooliga äriruumi üürilepingu sõlmimise heakskiitmineabilinnapea Lemmit Kaplinski,
kaasettekandja hariduskomisjoni esimees Lembit Kalev
6.
Loa andmine Emajõe kaldakindlustuse rekonstrueerimise riigihanke korraldamiseksabilinnapea Raimond Tamm,
kaasettekandja majanduskomisjoni esimees Verni Loodmaa
7.
Loa andmine projektis "H2Value - Supporting the Regional Development of the Green Hydrogen Fuel Value Chain for Transportation in Estonia and Latvia (Tervikahela arendamine rohevesiniku kasutamiseks Eesti ja Läti transpordisektoris)" osalemiseksabilinnapea Raimond Tamm,
kaasettekandja majanduskomisjoni esimees Verni Loodmaa
8.
Tartu linna 2022. a II lisaeelarve, 1. lugemineabilinnapea Priit Humal,
kaasettekandja rahanduskomisjoni esimees Toomas Kapp
9.
Tartu Linnavolikogu 5. detsembri 2013. a määruse nr 1 "Reklaamimaks" muutmineabilinnapea Priit Humal,
kaasettekandja rahanduskomisjoni esimees Toomas Kapp
10.
Projektis "Elurikkuse rohering (Introducing adaptive community-based biodiversity management in urban areas for improved connectivity and ecosystem health—urbanLIFEcircles)" osalemise heakskiitmineabilinnapea Gea Kangilaski,
kaasettekandja rahanduskomisjoni esimees Toomas Kapp
11.
Tartu Linnavolikogu 30. juuni 2022. a määruse nr 26 "Eluasemekulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramiseks" muutmineabilinnapea Mihkel Lees,
kaasettekandja sotsiaalkomisjoni esimees Heljo Pikhof
12.
Linnavolikogu arengu- ja planeerimiskomisjoni koosseisu muutminearengu- ja planeerimiskomisjoni esimees Veljo Ipits
13.
Linnavolikogu hariduskomisjoni koosseisu muutminehariduskomisjoni esimees Lembit Kalev
14.
Linnavolikogu kultuurikomisjoni koosseisu muutminekultuurikomisjoni esimees Kristo Seli
15.
Linnavolikogu rahanduskomisjoni koosseisu muutminerahanduskomisjoni esimees Toomas Kapp
16.
Arupärimine Silver Kuusiku vastu süüteo teate koostamise ja Tartu linna poolt õigusabi arve tasumise kohtaabilinnapea Lemmit Kaplinski