Otsus: Tartu linna 2016. a majandusaasta aruanne ja Tartu linna arengukava 2016. a ülesannete täitmise aruanne

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Otsus
Teema: Tartu linna 2016. a majandusaasta aruanne ja Tartu linna arengukava 2016. a ülesannete täitmise aruanne
Reg. number: 476
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 08.06.2017
Jõustumise kp: 13.06.2017
Eelnõu: Tartu linna 2016. a majandusaasta aruanne ja Tartu linna arengukava 2016. a ülesannete täitmise aruanne
Failid: Tartu LV aastaaruanne koos sõltumatu vandeaudiitori aruandega 2016.bdoc ( 3837 kb )
Revisjonikomisjoni_kaasaaruanne.pdf ( 78 kb )
LVKO2017060800476.bdoc ( 3933 kb )