Määrus: Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord
Reg. number: 96
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 11.06.2020
Jõustumise kp: 01.08.2020
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Seosed: Tunnistab kehtetuks Tartu Linnavolikogu 16.03.2006 määruse nr 17 ()

Tunnistab kehtetuks Tartu Linnavolikogu 20.04.2006 määruse nr 21 ()
Tunnistab kehtetuks Tartu Linnavolikogu 11.10.2012 määruse nr 74 ()

Eelnõu: Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord
Failid: LVKM2020061100096.asice ( 1467 kb )