Õigusakti eelnõu: Ajutise põhimääruskomisjoni tegevuse lõpetamine

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Otsus
Teema: Ajutise põhimääruskomisjoni tegevuse lõpetamine
Reg. number: LVK-O-0322
Seisund: Lõpetatud
Koostamise kp: 13.11.2020
Koostaja: Ülle Saar
Ettekandja: ajutise põhimääruskomisjoni esimees Lemmit Kaplinski
Esitab: ajutise põhimääruskomisjoni esimees Lemmit Kaplinski
Juhtiv komisjon: Eestseisus
Seosed: Eestseisuse protokoll nr 44:
Õigusakt: Tartu Linnavolikogu 06.12.2020 otsus nr 304 "Ajutise põhimääruskomisjoni tegevuse lõpetamine"
Failid: Tartu_Linnavolikogu_Otsus_2020_LVK-O-0322.pdf ( 65 kb )
EELNÕU