Õigusakti eelnõu: Tartu Linnavolikogu 26. aprilli 2018. a määruse nr 20 "Tartu linna põhimäärus" muutmine

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Tartu Linnavolikogu 26. aprilli 2018. a määruse nr 20 "Tartu linna põhimäärus" muutmine
Reg. number: LVK-M-0130
Seisund: Lõpetatud
Koostamise kp: 11.11.2020
Koostaja: Ülle Saar
Ettekandja: ajutise põhimääruskomisjoni esimees Lemmit Kaplinski
Esitab: ajutine põhimääruskomisjon
Juhtiv komisjon: Eestseisus
Seosed: Põhimääruskomisjoni protokollid: , , , , ,
Eestseisuse protokoll nr 44:
Õigusakt: Tartu Linnavolikogu 06.12.2020 määrus nr 120 "Tartu Linnavolikogu 26. aprilli 2018. a määruse nr 20 "Tartu linna põhimäärus" muutmine"
Failid: Tartu_Linnavolikogu_Maarus_2020_LVK-M-0130.pdf ( 83 kb )
EELNÕU