Õigusakti eelnõu: Linnavolikogu Isamaa Erakonna fraktsiooni registreerimine

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Istungi protokolli kantav otsus
Teema: Linnavolikogu Isamaa Erakonna fraktsiooni registreerimine
Reg. number: LVK-IP-0025
Seisund: Lõpetatud
Koostamise kp: 21.11.2020
Koostaja: Ülle Saar
Ettekandja: linnavolikogu esimees Lemmit Kaplinski
Esitab: Isamaa Erakonna fraktsiooni moodustajad
Juhtiv komisjon: Eestseisus
Seosed: Eestseisuse protokoll nr 44:
Failid: Tartu_Linnavolikogu_Istungi_protokolli_kantav_otsus_2020_LVK-IP-0025.pdf ( 70 kb )
EELNÕU

Õiend
Tartu Linnavolikogu istungi protokolli kantava otsuse eelnõu "Linnavolikogu Isamaa Erakonna fraktsiooni registreerimine " juurde