Protokoll: ajutise põhimääruskomisjoni koosolek

Asutuse nimetus: Tartu Linnavolikogu
Koosoleku pidaja: Ajutine põhimääruskomisjon
Reg nr: 13
Kuupäev: 09.11.2020
Kellaaeg: 15:00 - 15:50
Toimumise koht: Tartu, raekoda
Juhataja: Lemmit Kaplinski
Protokollija: Ülle Saar
Osalejad: Lemmit Kaplinski, Vladimir Šokman, Jüri Sasi, Ants Johanson, Andrus Punt, Vahur Kalmre, Toomas Kapp, Jüri Mölder, Ülle Saar, Anneli Apuhtin, linnavolikogu liige Kaja Tarto
Puudusid: Ene Ergma, Indrek Särg, Argo Annuk, Kristo Seli, Rein Kokk, Jüri-Ott Salm
Seisund: Allkirjastatud
Sarja indeks: 1-4 Linnavolikogu ajutiste komisjonide protokollid
Failid: LVK_APMK_Protokoll_2020_00013.asice ( 77 kb )
1.1.1.põhimääruse 2. peatüki 2. jagu „Isikuvalimised“ tunnistatakse kehtetuks;

1.1.2.põhimääruse § 14 muudetakse ja lisatakse lõige 51 järgmises sõnastuses:
„(51) Isikuvalimistel tutvustab kandidaat ennast enne hääletamist ja igal volikogu liikmel on õigus esitada kandidaadile üks küsimus, kui volikogu ei otsusta teisti.“;

1.1.3.põhimäärusesse lisatakse § 14 1 järgmises sõnastuses:
§ 14 1 . Hääletamine volikogus
(1)Hääletamine toimub volikogu hääletussüsteemis.
(2)Volikogu hääletamissüsteemi kasutamise juhendi kehtestab volikogu esimees.“;

1.1.4.põhimääruse § 19 lõiget 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(2) Linnavalitsuse istungit võib pidada või linnavalitsuse liige võib istungil osaleda elektrooniliste vahendite abil.“;

1.1.5.põhimääruse §-id 31 ja 32 tunnistatakse kehtetuks.