Õigusakti eelnõu: Muudatus Reformierakonna fraktsioonis

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Istungi protokolli kantav otsus
Teema: Muudatus Reformierakonna fraktsioonis
Reg. number: LVK-IP-0024
Seisund: Lõpetatud
Koostamise kp: 06.11.2020
Koostaja: Ülle Saar
Ettekandja: linnavolikogu esimees Lemmit Kaplinski
Esitab: Reformierakonna fraktsioon
Juhtiv komisjon: Eestseisus
Seosed: Eestseisuse protokoll nr 44:
Failid: Tartu_Linnavolikogu_Istungi_protokolli_kantav_otsus_2020_LVK-IP-0024.pdf ( 69 kb )
EELNÕU

Õiend
Tartu Linnavolikogu istungi protokolli kantava otsuse eelnõu "Muudatus Reformierakonna fraktsioonis " juurde