Protokoll: ajutise põhimääruskomisjoni koosolek

Asutuse nimetus: Tartu Linnavolikogu
Koosoleku pidaja: Ajutine põhimääruskomisjon
Reg nr: 12
Kuupäev: 19.10.2020
Kellaaeg: 15:00 - 16:00
Toimumise koht: Tartu, raekoda
Juhataja: Lemmit Kaplinski
Protokollija: Ülle Saar
Osalejad: Lemmit Kaplinski, Vladimir Šokman, Jüri Sasi, Ants Johanson, Andrus Punt, Toomas Kapp, Jüri Mölder, Ülle Saar, Anneli Apuhtin, Jüri-Ott Salm
Puudusid: Ene Ergma, Indrek Särg, Argo Annuk, Kristo Seli, Rein Kokk, Vahur Kalmre
Kutsutud: SecTeam OÜ esindaja Rünno Reinu, linnavalitsuse IT süsteemihalduse osakonna juhataja Lauri Seegel, linnakantselei avalike teenuste arendamise meeskonna teabehaldussüsteemide juhtivarendaja Kalev Pullonen
Seisund: Allkirjastatud
Sarja indeks: 1-4 Linnavolikogu ajutiste komisjonide protokollid
Failid: LVK_APMK_Protokoll_2020_00012.asice ( 73 kb )
2.1.järgmisel komisjoni koosolekul vaadatakse läbi hääletamisega seotud muudatusettepanekud põhimääruses ning komisjoniliikmete ja volikogu liikmete seni laekunud muud ettepanekud;
2.2.ülejärgmise koosoleku eel määratakse täiendav muudatusettepanekute esitamise tähtaeg ja vaadatakse läbi täiendavalt laekuvad ettepanekud;
2.3. järgmise ja ülejärgmise koosoleku toimumise aeg lepitakse kokku täiendavalt elektrooniliste kanalite kaudu.