Protokoll: Eestseisuse e-koosolek

Asutuse nimetus: Tartu Linnavolikogu
Koosoleku pidaja: Eestseisus
Reg nr: 37
Kuupäev: 17.04.2020
Kellaaeg: 15:00 - 16:00
Toimumise koht: Videokonverentsi keskkond
Juhataja: Lemmit Kaplinski
Protokollija: Ülle Saar
Osalejad: Lemmit Kaplinski, Ene Ergma, Indrek Särg, Vladimir Šokman, Vahur Kalmre, Kadri Leetmaa, Argo Annuk, linnavolikogu liige Andrus Punt
Puudusid: Kristo Seli
Kutsutud: linnapea Urmas Klaas, abilinnapea Raimond Tamm, linnasekretärJüri Mölder
Seisund: Allkirjastatud
Sarja indeks: 1-2 Linnavolikogu eestseisuse koosolekute protokollid
Failid: LVK_ES_Protokoll_2020_00037.bdoc ( 23 kb )