Õigusakti eelnõu: Tartu linn, Sepa tn 9a katastriüksuse aadressi muutmine

Akti väljaandja: Tartu Linnavalitsus
Akti liik: Korraldus
Teema: Tartu linn, Sepa tn 9a katastriüksuse aadressi muutmine
Reg. number: LV-K-1390
Seisund: Lõpetatud
Koostamise kp: 29.11.2019
Koostaja: Riho Sulp
Ettekandja: Urmas Ahven
Õigusakt: Tartu Linnavalitsuse 10.12.2019 korraldus nr 1380 "Tartu linn, Sepa tn 9a katastriüksuse aadressi muutmine"
Failid: Sepa 9a asendiplaan.pdf ( 1940 kb )
EELNÕU