Õigusakti eelnõu: Ehituslubade andmine

Akti väljaandja: Tartu Linnavalitsus
Akti liik: Korraldus
Teema: Ehituslubade andmine
Reg. number: LV-K-1411
Seisund: Lõpetatud
Koostamise kp: 04.12.2019
Koostaja: Merlin Palu
Ettekandja: Signe Sarik
Õigusakt: Tartu Linnavalitsuse 10.12.2019 korraldus nr 1374 "Ehituslubade andmine"
EELNÕU

o t s u s t a b: