Õigusakti eelnõu: Toetused Tartu Filmifondist

Akti väljaandja: Tartu Linnavalitsus
Akti liik: Istungi protokolli kantav otsus
Teema: Toetused Tartu Filmifondist
Reg. number: LV-IP-0195
Seisund: Lõpetatud
Koostamise kp: 09.12.2019
Koostaja: Anneli Apuhtin
Ettekandja: Kristiina Reidolv
EELNÕU

Õiend
Tartu Linnavalitsuse istungi protokolli kantava otsuse eelnõu "Toetused Tartu Filmifondist " juurde