Õigusakti eelnõu: Seisukoht linnavolikogu määruse "Tartu Linnavolikogu 30. juuni 2016. a määruse nr 115 "Tartu linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine" muutmine" eelnõu kohta

Akti väljaandja: Tartu Linnavalitsus
Akti liik: Istungi protokolli kantav otsus
Teema: Seisukoht linnavolikogu määruse "Tartu Linnavolikogu 30. juuni 2016. a määruse nr 115 "Tartu linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine" muutmine" eelnõu kohta
Reg. number: LV-IP-0193
Seisund: Lõpetatud
Koostamise kp: 06.12.2019
Koostaja: Kairit Peekman
Ettekandja: Riho Raave
EELNÕU

Õiend
Tartu Linnavalitsuse istungi protokolli kantava otsuse eelnõu "Seisukoht linnavolikogu määruse "Tartu Linnavolikogu 30. juuni 2016. a määruse nr 115 "Tartu linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine" muutmine" eelnõu kohta " juurde
näitaja
2017.a
2018.a
2019.a
2020.a
eelnõu
lapsevanema kohatasu
eurodes
3 545 066
19,5%
3 792 154
18,3%
3 921 215
16,6%
4 141 544
16,8%
linna osalus (sh riigi osalus alates 2017.a)
tegevuskulude katmisel eurodes
14 640 771
80,5%
16 972 439
81,7%
19 682 608
83,4%
20 487 944
83,2%
kokku
18 185 837
100%
20 764 593
100%
23 603 823
100%
24 629 488
100%