Õigusakti eelnõu: Tartu Linnavolikogu 30. juuni 2016. a määruse nr 115 “Tartu linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine” muutmine

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Tartu Linnavolikogu 30. juuni 2016. a määruse nr 115 “Tartu linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine” muutmine
Reg. number: LVK-M-0091
Seisund: Lõpetatud
Koostamise kp: 05.12.2019
Koostaja: Jüri Kõre
Ettekandja: linnavolikogu liige Jüri Kõre
Esitab: linnavolikogu liige Jüri Kõre
Juhtiv komisjon: Hariduskomisjon
Komisjonid: Rahanduskomisjon
Sotsiaalkomisjon
Seosed: Linnavalitsuse istungi protokoll nr 89 (punkt 6):
Hariduskomisjoni protokoll nr 25:
Sotsiaalkomisjoni protokoll nr 24:
Failid: Tartu_Linnavolikogu_Maarus_2019_LVK-M-0091.pdf ( 10 kb )
Linnavalitsuse_seisukoht.pdf ( 203 kb )
EELNÕU