Õigusakti eelnõu: Kohaliku tee ehitamiseks juhtumipõhise investeeringutoetuse taotluse esitamine Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile

Akti väljaandja: Tartu Linnavalitsus
Akti liik: Istungi protokolli kantav otsus
Teema: Kohaliku tee ehitamiseks juhtumipõhise investeeringutoetuse taotluse esitamine Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile
Reg. number: LV-IP-0191
Seisund: Lõpetatud
Koostamise kp: 05.12.2019
Koostaja: Riina Lill
Ettekandja: Rein Haak
EELNÕU

Õiend
Tartu Linnavalitsuse istungi protokolli kantava otsuse eelnõu "Kohaliku tee ehitamiseks juhtumipõhise investeeringutoetuse taotluse esitamine Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile " juurde