Õigusakti eelnõu: Muudatusettepanekud Tartu linna 2020. a eelarve eelnõule

Akti väljaandja: Tartu Linnavalitsus
Akti liik: Istungi protokolli kantav otsus
Teema: Muudatusettepanekud Tartu linna 2020. a eelarve eelnõule
Reg. number: LV-IP-0186
Seisund: Lõpetatud
Koostamise kp: 03.12.2019
Koostaja: Tiina Ligi
Ettekandja: Külli Lust
Failid: parandused 2020 eelnõule.xlsx ( 13 kb )
EELNÕU

Õiend
Tartu Linnavalitsuse istungi protokolli kantava otsuse eelnõu "Muudatusettepanekud Tartu linna 2020. a eelarve eelnõule " juurde