Õigusakti eelnõu: Loa andmine Riia tn 195 kinnistule hoonestusõiguse seadmiseks

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Otsus
Teema: Loa andmine Riia tn 195 kinnistule hoonestusõiguse seadmiseks
Reg. number: LVK-O-0210
Seisund: Lõpetatud
Koostamise kp: 29.08.2019
Koostaja: Riina Jaani
Ettekandja: Reno Laidre
Esitab: linnavalitsus, 29.08.2019 istungi protokoll nr 57
Juhtiv komisjon: Arengu- ja planeerimiskomisjon
Komisjonid: Linnavarakomisjon
Seosed: Linnavalitsuses menetletud eelnõu:
Arengu- ja planeerimiskomisjoni protokoll nr 23:
Linnavarakomisjoni protokoll nr 17:
Õigusakt: Tartu Linnavolikogu 13.09.2019 otsus nr 196 "Loa andmine Riia tn 195 kinnistule hoonestusõiguse seadmiseks"
Failid: Riia tn 195 asendiplaan.pdf ( 1954 kb )
Tartu_Linnavolikogu_Otsus_2019_LVK-O-0210.pdf ( 12 kb )
EELNÕU